Om firmaet

Firmaet skadedyrsbiolog.dk beskæftiger sig med rådgivning, undervisning, foredrag og anden form for information om skadedyr, deres biologi, forebyggende foranstaltninger og mulig bekæmpelse. Udgangspunktet i håndtering af skadedyrsproblemer er integreret skadedyrbekæmpelse, som med en international forkortelse betegnes IPM, som står for ”Integrated Pest Management”.

Hovedprincipperne i IPM er, at man med baggrund i viden om dyrenes biologi og andre relevante fakta primært satser på de forebyggende elementer, løbende foretager en registrering eller monitering af forekomst de omhandlede dyr, og at bekæmpelse først og fremmest foregår med giftfri metoder som f.eks. fælder. Først som det sidste element tages den kemiske bekæmpelse i anvendelse. Valg af kemisk bekæmpelsesmiddel foretages efter en samlet vurdering af, hvad der vil være bedst, og ikke mindst skal miljøbelastningen være så begrænset som overhovedet muligt.

Kontakt mig for tilbud, hvis der ønskes rådgivning eller konsulentbistand!

Skadedyrsbiolog.dk

v/ Jens Lodal

Sophienlund 128

3400 Hillerød

Mobil: 2657 1530

Mail: jenslodal@yahoo.dk