Hvem er jeg?

Mit navn er Jens Lodal, og jeg er cand. scient. i biologi fra København Universitet i 1974. Siden da har jeg i mere end 30 år arbejdet på Skadedyrlaboratoriet, Aarhus Universitet (indtil 2003 Statens Skadedyrlaboratorium) med forskning og udvikling inden for biologi, bekæmpelse og forebyggende foranstaltninger med de såkaldte gnavere som rotter, mus og mosegris foruden muldvarp, som hører til en helt anden dyregruppe blandt pattedyrene.

Mine forskningsprojekter har hovedsageligt været knyttet til danske og europæiske forhold, men jeg har også arbejdet med problemstillinger især i Afrika. Foruden biologisk bekæmpelse har jeg gennem årene beskæftiget mig indgående med udvikling og optimering af bekæmpelsesmetoder og bekæmpelsesmidler og medvirket ved produktudvikling af avancerede fældetyper. Andre aspekter, der knytter sig til rotter og mus, har været undersøgelser af sammenhæng mellem disse dyrs forekomst og deres eventuelle medvirken i overførsel af sygdomme til produktionsdyr som køer, svin og høns.

Med dette videnbaserede udgangspunkt har jeg også rådgivet og undervist mange forskellige grupper af skadedyrsbekæmpere, planlæggere, beslutningstagere, levnedsmiddelkontrollanter, dyrlæger, læger og mange flere.

På denne hjemmeside vil jeg på lignende vis med et forsknings- og videnbaseret udgangspunkt give information om de dyr, der ofte i en eller anden sammenhæng betegnes som skadedyr.

Jeg yder også direkte bistand som rådgiver og konsulent vedrørende rotter, mus, mosegrise og muldvarpe. Specielt i de situationer, hvor disse dyr optræder som skadedyr, og der derfor er behov for en eller form for indsats. I mange tilfælde er det ikke direkte bekæmpelse, der er behov for. Forebyggende foranstaltninger kan i mange situationer afhjælpe problemerne.

skadedyrsbiolog.dk © 2010 • Jens Lodal • Sophienlund 128, 3400 Hillerød • +45 2657 1530 • jenslodal@yahoo.dk